Skip to main content

Szablony chirurgiczne – rozwiązania drukowane na miarę

Przymiar chirurgiczny

Precyzyjne pozycjonowanie graftów kostnych w obrębie twarzoczaszki, ich dokładna stabilizacja, dobre unaczynienie sąsiadujących tkanek miękkich oraz kostnych składają się na sukces operacji rekonstrukcyjnych bazujących na autoprzeszczepie kości. Przedoperacyjne, wirtualne planowanie zabiegów wraz z wykorzystaniem techniki druku 3D pozwala na zwiększenie precyzji wykonywanych rekonstrukcji. W rezultacie przekłada się to bezpośrednio na estetyczne oraz  funkcjonalne efekty. Według Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine and Pathology [1] tematyką, która dominuje w artykułach naukowych dotyczących spersonalizowanych rozwiązań dedykowanych chirurgii szczękowo – twarzowej są szablony chirurgiczne (46%). Dlaczego cieszą się one tak dużą popularnością wśród chirurgów?  Jakie korzyści wynikają z ich zastosowania?

Potrzeba matką wynalazków

Szablony chirurgiczne często zwane inaczej prowadnicami lub przymiarami chirurgicznymi umożliwiają precyzyjne prowadzenie narzędzi chirurgicznych w określonym miejscu i pod określonym kątem. Są one niepowtarzalne i pasują tylko do jednego pacjenta. Wyróżniamy trzy rodzaje szablonów chirurgicznych: do resekcji nowotworu, przygotowania graftów oraz ich pozycjonowania z sąsiednimi tkankami kostnymi. Te spersonalizowane rozwiązania powstają w toku przedoperacyjnego planowania zabiegu.

Projektowanie szablonu zawsze odbywa się przy współudziale lekarza – w naszym przypadku poprzez system online dostępny z dowolnego miejsca na świecie (platforma psPortal). Dzięki takiemu rozwiązaniu lekarz ma możliwość m.in. określenia zakresu resekcji nowotworu, a w kolejnym etapie weryfikacji czy szablon spełnia stawiane przed nim wymagania. Innymi słowy szablony chirurgiczne pozwalają na przeniesienie wcześniej przygotowanego wirtualnego planu operacji w rzeczywisty wymiar.

Jednorazowe narzędzia chirurgiczne w postaci prowadnic są użyteczne w wielu przypadkach operacji resekcyjnych oraz rekonstrukcyjnych [2]. Do najważniejszych zalet szablonów chirurgicznych należy podniesienie precyzji wykonywanych zabiegów chirurgicznych. Dodatkowo ich zastosowanie skraca również czas trwania operacji, co bezpośrednio przekłada się na niższe ryzyko wystąpienia powikłań takich jak: uszkodzenie nerwu trójdzielnego (12%), infekcja (3.4%) oraz pooperacyjne dolegliwości bólowe stawu skroniowo – żuchwowego (2.1%) [5]. Potwierdzona dokładność szablonów chirurgicznych [3] pozwala na znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych powikłań, a co za tym idzie przeprowadzenia operacji rewizyjnych.

Czas to pieniądz

Badania przeprowadzone przez chińskich naukowców [8] udowodniły, że w przypadku zastosowania spersonalizowanych rozwiązań, w tym szablonów chirurgicznych, czas trwania operacji jest o 15% krótszy w porównaniu do zabiegów standardowych, często bazujących jedynie na doświadczeniu chirurga. Średni czas trwania operacji z wykorzystaniem wirtualnego planowania wyniósł 5 godzin 54 minuty, natomiast standardowy zabieg – 6 godzin 54 minuty. Czas w przypadku rekonstrukcji żuchwy bądź szczęki z wykorzystaniem autoprzeszczepu ma nie małe znaczenie, ponieważ czas niedokrwienia tkanki kostnej – w tym autograftu nie powinien przekraczać 5 godzin [2]. Bez wątpienia nie małe znaczenie mają również koszty tak skomplikowanych i wielogodzinnych operacji. Według Annals of Medicine and Surgery [9] koszt minuty wielogodzinnej operacji to nawet 25 £! 

Podsumowując: indywidualne szablony chirurgiczne projektowane na podstawie przedoperacyjnego planu operacji przy współudziale lekarza to w szczególności większe bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Korzyści wynikające z ich zastosowania nie odnoszą się jedynie do pacjenta ale również do chirurga, jak i kadry zarządzającej szpitalem.

Nasze szablony chirurgiczne wykonywane są z biokompatyblinej żywicy akrylowej, pozwalającej na kontakt z tkanką żywą do 24 godzin. Przed użyciem szablonów niezbędna jest ich sterylizacja w autoklawie z wykorzystaniem nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem. Czas produkcji szablonów chirurgicznych ogranicza się do 5 dni roboczych licząc od przesłania badania tomograficznego do gotowego zestawu rekonstrukcyjnego z szablonem. Tak krótki czas pozwala na ich zastosowanie także w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Zachęcamy do zapoznania się z przypadkiem użycia szablonów podczas rekonstrukcji żuchwy z wykorzystaniem autoprzeszczepu pochodzącego z kości strzałkowej.

[1] A.Louvrier, P. Marty, A. Barrabé, E. Euvrard, B. Chatelain, E. Webera, C. Meyer, How useful is 3D printing in maxillofacial surgery, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 2017
[2] Fernando Iglesias-Martín, Luis-Guillermo Oliveros-López, Ana Fernández-Olavarría, María-Ángeles Serrera-Figallo, Aída Gutiérrez-Corrales, Daniel Torres-Lagares and José-Luis Gutiérrez-Pérez. Advantages of surgical simulation in the surgical reconstruction of oncological patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2018
[3]George R.Deeb, MD Riley K.Allen V. PatrickHall DanielWhitley Daniel M.Laskin, SompopBencharit, How Accurate Are Implant Surgical Guides Produced With Desktop Stereolithographic 3-Dimentional Printers? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2017
[4] TingweiBao, JianfengChangyangYu, WenquanZhao, YiLin, HuimingWang, JianhuaLiu,HuiyongZhu. Utilization of a pre-bent plate-positioning surgical guide system in precise mandibular reconstruction with a free fibula flap, Oral Oncology 2017
[5] Cristina Silva Sousa, Ruth Natalia Teresa Turrini, Complications in orthognathic surgery. A comprehensive review, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 2012[6] A. TARSITANO, L. CIOCCA, R. CIPRIANI, R. SCOTTI, and C. MARCHETTI. Mandibular reconstruction using fibula free flap harvested using a customised cutting guide: how we do it, Acta Otorhinolaryngologica Italica 2015
[7] Tarsitano A, Mazzoni S, Cipriani R, Scotti R, Marchetti C, Ciocca L. The CAD-CAM technique for mandibular reconstruction: an 18 patients oncological case-series. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2014
[8] Wenhao Ren, Ling Gao, Shaoming Li, Cheng Chen, Fan Li, Qibo Wang, Yuan Zhi, Jianzhong Song, Zhichao Dou, Lingfa Xue, Keqian Zhi, Virtual Planning and 3D printing modeling for mandibular reconstruction with fibula free flap, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2018
[9]W.W. Ang, The cost of trauma operating theatre inefficiency, Ann Med Surg(Lond). 2016